Licencja i wymagania systemowe

Clicker 6 można zainstalować na liczbie komputerów wskazanej w Licencji. Wszystkie komputery muszą znajdować się w jednej szkole. Liczba zakupionych licencji zakodowana jest w numerze seryjnym programu. Niemożliwe jest aktywowanie programu większą ilość razy niż liczba wskazana w numerze seryjnym.

  • Windows XP - Intel Pentium 4 2Ghz, 1GB RAM
  • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - Intel Dual Core 2Ghz, 2GB RAM
  • Do aktywacji wymagane jest połączenie z Internetem